Skip links

Tack för förtroendet,

Vi vet att er tid är viktigt.

    Information om bolaget där tjänsten ska aktiveras:

    Önskad verifikationsserie (om den saknas i SIE-filen):

    Ange vilka mailadresser som ska meddelas om en SIE-fil inte kan läsas in och även motta meddelanden? Om ni önskar att flera ska läggas som mottagare man ni avgränsa med semikolon (;)

    Information om er (anges om ni är redovisningsbyrå):

    Eventuell märkning av fakturan och mailadress: