Skip links

Automatisk SIE-filsimport

  Information om bolaget där tjänsten ska aktiveras:

  Önskad verifikationsserie (om den saknas i SIE-filen):

  Ange vilka mailadresser som ska meddelas om en SIE-fil inte kan läsas in och även motta meddelanden? Om ni önskar att flera ska läggas som mottagare man ni avgränsa med semikolon (;)

  Information om er (anges om ni är redovisningsbyrå):

  Eventuell märkning av fakturan och mailadress:

  Vår lösning kommer innebära:
  1. Ni eller er kund skickar de SIE-filer som ska bokföras till följande adress inbox.dag.123456@arkivplats.se. 123456 byter ni ut mot Fortnox abonnemangsnummer dvs. det som tidigare kallades användarnummer. Ni hittar det numret genom att titta längst ned i höger på hjälpmenyn. Ett tips är att många system och framförallt kassasystem kan automatiskt maila SIE-filerna vid dagens slut. Kontakta er leverantör av kassa för att se om detta även finns för er.
  2. Löpande under dagen gör vi kontroller om det inkommit några nya SIE-filer och i så fall bokför vi dem automatiskt.
  3. Bokförda SIE-filer kommer att stämplas med datum och tid när de bokfördes samt arkiveras digitalt i Fortnox i mappen “importerade SIEfiler”. Ni behöver inte ha Fortnox tjänst för Arkivplats för att kunna använda tjänsten.
  4. Om en SIE-fil inte kan bokföras meddelas den kontaktmail som ni angivit nedanför med; vilken fil som inte gått att importera samt vilket fel som varit. För att undvika att ni får allt för många mail meddelas ni bara när filen av någon anledning inte går att läsa in.

  Tips! Om ni vill ångra en inläst fil gör ni det Fortnox >> Import >> Ångra inläst SIE-fil.

  – Återigen, varmt välkommen till oss och vi hoppas att ni kommer bli nöjda. Om det är några frågor kan ni alltid maila oss på helpdesk@techworx.se

  //Techworx